Jurist Stockholm

Jurist i Stockholm

Juristbyråns nya hemsida nås via länkarna! Oavsett om du väljer oss eller någon annan så tar vi samma ansvar i det initiala bemötandet.  jurister tat Din strid. Vi är en affärsjuridisk juristbyrå med säte i Stockholm. Våra jurister samarbetar med med flera juridiska byråer inom privat- och affärsjuridik och kan erbjuda sin juridiska kompetens inom ett brett juridiskt ämnesområde. Vi har en jurist för varje specialområde vi inriktar oss mot.  Våra jurister tar sig endast an de fall som är kostnadseffektiva och kan gynna våra klienter. Våra specialområden är avtalsjuridik och försäkringsfrågor av olika slag samt socialrätt med familjerätt, LVU, LVM och LPT. Kontakta våra jurister för juridisk hjälp - direkt när du behöver den. Kontakta en jurist som kvalitetssäkrar veksamheten.


Advokat Stockholm

Våra jurister i Stockholm tar uppdrag inom bland annat offentlig upphandling avtal och kontrakt. Vår juristbyrås kvaficerade jurister tar även uppdrag inom arbetsrätt, försäkringsrätt och obeståndsrätt. Våra jurister upprättar olika former av avtal och kontrakt för privatpersoner och företag samt bistår i tvister och processer i domstol och andra instanser. För många är det just juridiken som är nyckeln till framgång i affärslivet.


Skriva avtal eller upprätta kontrakt

Skriva avtal med allt i åtanke kan vara ett omfattande arbet för den oinvigde. När du ska ingå avtal med en affärspartner eller vid köp av egendom för större värden så kan det vara bra att ha ett avtal eller kontrakt som täcker för oväntande och uförutsedda konsekvenser i avtalsförhållandet. Ett samarbetsavtal kan många gånger lösa enklare eller svårare missförstånd mellan affärsparners som annars hade varit svårlösta.


Affärsjurist | Affärsjuridik i Stockholm

Behöver du hjälp att upprätta ett avtal eller ett kontrakt? Kontakta då en avtalsjurist för att att säkerställa din rätt gentemot en affärspartner. En duktig affärsjurist kan planera verksamheten och förekomma olika juridiska frågeställningar som ditt företag kan stå inför eller riskerar att hamna i. En avtalsstruktur för hela verksamheten. Eller kanske bara en uppdatering av den befintliga avtalsbanken.


Avtalsjurist | Avtal i Stockholm

En avtalsjurist upprättar avtal och formulerar  kontrakt för säkerställandet av sin huvudmans ekonomiska tillgångar. Genom ett välformulerat avtal säkerställer du din rätt gentemot en affärspartner eller i privatlivet i förhållande till en familjemedlem. Säkerställ privata avtal och offentliga såsom offentliga upphandlingar genom en jurist med specialkunskap inom offentliga upphandlingar. uppdatera och skräddary din avtatlportjälj entligt våra våra juristers riktlinjer - kvalitetssäkra Din verksamhet. Kontakta en jurist idag! 

Juristbyrån finns idag på ny uppdaterad hemsida. Följ bara länken.

seo-index.com | SEO friendly Directory

upprätta ett kontrakt

Tolka försäkringsavtal